Zakres usług:

Kancelaria radcowska służy kompleksową pomocą prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym (m.in. spółkom prawa handlowego, samodzielnym zakładom opieki zdrowotnej). Oferujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy i skrupulatność naszych prawników. Nadto, proponujemy również stałą obsługę prawną.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej:

 • udzielamy porad prawnych i konsultacji,
 • sporządzamy opinie prawne,
 • opracowujemy i weryfikujemy umowy cywilne, umowy z zakresu prawa pracy, pisma, regulaminy, akty wewnętrzne
 • reprezentujemy klientów przed wszystkimi urzędami i sądami, w postępowaniach likwidacyjnych, przedsądowych, sądowych, egzekucyjnych, zabezpieczających
 • sporządzamy pozwy,wnioski, środki zaskarżenia, pisma procesowe itp.

Główny obszar działania Kancelarii obejmuje województwo świętokrzyskie,jednakże na potrzeby klienta pomoc prawna (w tym zwłaszcza reprezentowanie przed sądem na rozprawach) może być świadczona na terenie całego kraju.

Oferujemy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, a nasze usługi prawne wykonujemy kierując się potrzebami oraz interesami klientów.

Usługi prawnicze świadczone są osobiście przez Radcę Prawnego Olgierda Hojnowskiego, choć na co dzień współpracuje również ze sprawdzonym i zaufanym zespołem adwokatów, radców, prawników. Kancelaria prowadzi stałą współpracę z Kancelarią Adwokacką Adwokat Aleksandrą Hojnowską.

Głównym obszarem naszej praktyki są sprawy:

 • cywilne, (m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zasiedzenie, wydanie nieruchomości)
 • związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych ( m.in. odszkodowania powypadkowe, odszkodowania za wypadek przy pracy, odszkodowania za wypadek za granicą, odszkodowanie za błędy medyczne, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania za wypadek na chodniku, drodze.)
 • rodzinne ( m.in. rozwód, separacja, alimenty, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej )
 • gospodarcze ( m.in. upadłość konsumencka, sprawy o zapłatę),
 • sprawy karne ( reprezentacja klienta w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, wykonawczym)
 • sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ( m.in. sprawy o emerytury, renty, odwołania od wypowiedzeń umów o pracę i warunków umów o pracę, sprostowanie świadectwa pracy, odwołania od kar porządkowych )
 • prawo administracyjne (m.in. odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do sądów administracyjnych)