Alimenty

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka jest niezależny od władzy rodzicielskiej.  W praktyce, oznacza to, że rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej, czy posiadający ograniczoną władzę rodzicielską nie są zwolnieni od alimentacji na rzecz dzieci. Warto zwrócić uwagę, że ustalenie pochodzenia dziecka jest kluczowe dla obowiązku alimentacyjnego, żeby móc ustalić kto jest osobą zobowiązaną do płacenia alimentów np. w małżeństwie istnieje domniemanie prawne, że ojcem dziecka jest mąż matki wynikające wprost z art. 62 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

alimenty Ostrowiec Świętokrzyski

Wysokość alimentów, jest w aktualnym stanie prawnym zależna od dwóch rzeczy:

  1. usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do pobierania alimentów dziecka
  2. zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów rodzica

Usprawiedliwione potrzeby dziecka, są najważniejszym czynnikiem, który jest brany pod uwagę, przy ustalaniu wysokości alimentów. Ustalając wysokość tych potrzeb należy wziąć pod uwagę m.in. czynniki jak: wiek dziecka, stan jego zdrowia, dotychczasowy styl życia, poziom na jakim żyją rodzice.

Z kolei druga przesłanka dotyczy możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica obowiązanego do uiszczania alimentów na dziecko. Podkreślenia wymaga fakt, że faktycznie osiąganie zarobki pozostają bez wpływu na ocenę możliwości zarobkowych, które mógłby osiągnąć obowiązany, przy zachowaniu należytej staranności. Postępowanie w sprawie o alimenty wszczyna pozew o alimenty, nie wniosek o alimenty, gdyż jest to postępowanie procesowe. Możliwe jest zarówno płacenie alimentów na rodzica jak i płacenie alimentów na dorosłe dziecko, gdyż obowiązek alimentacyjny nie jest zależny od wieku.

W pozwie o alimenty można zawrzeć wniosek o zabezpieczenie alimentów, co skutkować będzie zobowiązaniem przez sąd, drugiej strony do ponoszenia alimentów przez całe, trwające postępowanie. Raz orzeczone alimenty mogą ulegać podwyższeniu, poprzez złożenie pozwu o podwyższenie alimentów.

Warto podkreślić, że niepłacenie alimentów skutkować może odpowiedzialnością karną.

W celu osiągnięcia zadowalającego wyniku sprawy o alimenty, warto udać się do adwokata, bądź radcy prawnego.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego prawnika?

Wyślij nam wiadomość

Skontaktuj się z nami, omówimy szczegóły sprawy!

    W czym możemy Ci pomóc

    Pozostałe usługi