Prawo budowlane i nieruchomości

Prawo budowlane

Prawo budowlane jest częścią prawa administracyjnego. Przepisy odnoszące się do prawa budowlanego zawarte zostały  w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, a także w aktach wykonawczych do tej ustawy.

Prawo budowlane zajmuje się sprawami dotyczącymi budowy, rozbudowy obiektu mieszkaniowego, użytkowego lub przemysłowego, z zasadami związanymi z utrzymaniem budynku i odpowiedzialności za stan budynku.

Z uwagi na szeroką problematykę prawa budowlanego prawnik prawa budowlanego musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu procesu inwestycyjnego jak i prawa nieruchomości.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej związanej z prawem budowlanym, poprzez udzielanie porad prawnych dotyczących nieruchomości i budynków znajdujących się na nich, rozpoczęcia procesu inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie budynków mieszkalnych, użytkowych oraz przemysłowych.

; prawo budowlane i nieruchomości Ostrowiec Świętokrzyski

Prawnicy prawa budowlanego zajmują się min. świadczeniem pomocy prawnej w zakresie:

 • uzyskiwania pozwoleń i decyzji środowiskowych na rozpoczęcie inwestycji, a także odwołaniem się od otrzymanych odmów administracyjnych;
 • nabywaniem, zbywaniem, podziałem, scalaniem i znoszeniem współwłasności nieruchomości;
 • uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, w tym legalizacją samowoli;
 • reprezentowaniem w sprawach karnych, postępowaniach wieczystoksięgowych lub reprywatyzacyjnych oraz sporach między inwestorem a wykonawcami bądź innymi- uzyskiwaniem pozwoleń i decyzji środowiskowych na rozpoczęcie inwestycji, a także odwołaniem się od otrzymanych odmów administracyjnych;
 • nabywaniem, zbywaniem, podziałem, scalaniem i znoszeniem współwłasności nieruchomości;
 • uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, w tym legalizacją samowoli;
 • gwarancją i rękojmią inwestycji;

 

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości należy do gałęzi prawa cywilnego, które dotyczy spraw związanych z nieruchomościami. Przepisy regulujące kwestię prawa nieruchomości znajdują się w różnych aktach prawnych takich jak kodeks cywilny, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Radca prawny prawa nieruchomości zajmuje się sprawami dotyczącymi zasadami korzystania z nieruchomości należącej do innej osoby, ustanawianiem praw rzeczowych na nieruchomościach np. służebności przejazdu, użytkowaniem wieczystym, zniesieniem współwłasności nieruchomości, sprawami dotyczącymi eksmisji z nieruchomości, naruszenia posiadania.

Prawo nieruchomości związane jest z prawem budowlanym i procesem inwestycyjnym polegającym na budowie, rozbudowie, a także rozbiórce budynków. Nasza Kancelaria jest kancelarią prawa budowlanego i nieruchomości, posiadającą w swoim składzie specjalistów od prawa nieruchomości i specjalistów od prawa budowlanego.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego prawnika?

Wyślij nam wiadomość

Skontaktuj się z nami, omówimy szczegóły sprawy!

  W czym możemy Ci pomóc

  Pozostałe usługi