Prawo karne

Sprawy karne

Prowadzone przez naszą kancelarię prawną w Ostrowcu Świętokrzyskim sprawy karne, stanowią pomoc prawną zarówno dla firm, jak i osób fizycznych. Radca prawny, czy adwokat zajmujący się tym typem spraw, to pierwsza osoba, do której powinno się zwrócić, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa czy wykroczenia. Im szybciej dojdzie do porady prawnej  w sprawie karnej, tym lepiej dla osoby, której interes ma być odpowiednio zabezpieczony i zajść może potrzeba skorzystania z obrońcy.  Prawnik od spraw karnych dokonuje szczegółowej analizy stanu faktycznego i indywidualnie dostosowuje linię obrony. 

Nadmienić warto, że porady prawne z zakresu prawa karnego najbardziej efektywne będą, jeśli odbędą się jeszcze przed rozmową z policją, czy prokuraturą.

prawnik, sprawy karne Ostrowiec Świętokrzyski

Adwokat/radca prawny może być obrońcą przed sądem na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa do obrony w sprawie karnej.

Naszą specjalizacją między innymi jest:

  • obrona w sprawach karnych;
  • obrona aresztowanych;
  • obrona w postępowaniu przygotowawczym;
  • obrona przed Sądem I Instancji i przed Sądem II Instancji;
  • sporządzanie zażaleń, wniosków, apelacji, kasacji w sprawie karnej;
  • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych;
  • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia;
  • obrona nieletnich sprawców;
  • wszelka pomoc prawna dla osób przebywających w Zakładach Karnych;
  • obrona w postępowaniach karnych skarbowych i o wykroczenia skarbowe;

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego prawnika?

Wyślij nam wiadomość

Skontaktuj się z nami, omówimy szczegóły sprawy!