Prawo pracy

Prawo pracy to jedna z wielu gałęzi prawa, której zadaniem jest regulacja stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w tym między innymi ich praw i obowiązków. Prawo pracy obejmuje swoim zakresem m.in. również spory zbiorowe, układy zbiorowe oraz pomoc w utrzymaniu właściwych warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwach i organizacjach.

Przepisy prawa pracy reguluje głównie Kodeks Pracy, a także akty wydane na jego podstawie, porozumienia zbiorowe czy też statuty i regulaminy.

prawnik, prawo pracy Ostrowiec Świętokrzyski

Kancelaria Prawa Pracy

Nasza Kancelaria świadczy usługi zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Nasi Prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej przedsiębiorcom w zakresie prawa pracy. Pomagamy w stosowaniu przepisów prawa pracy i regulacji prawnych – w firmach. Nasze działania polegają na opracowaniu regulaminów pracy w firmach, udzielaniu porad prawnych z zakresu prawa pracy, uczestniczeniu w negocjacjach ze związkami zawodowymi, opiniowaniu wewnętrznych aktów prawa pracy, reprezentacji w sporach pracowniczych, reprezentacji w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji tj. ZUS, inspekcję Pracy, sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy, w szczególności w przedmiocie rozwiązywania umów o pracę, nadgodzin, czasu pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień związanych z rodzicielstwem, mobbingu, dyskryminacji, poza pracowniczych stosunków zatrudnienia, przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.

Prawnik od prawa pracy

Prawnicy Naszej Kancelarii świadczą także pomoc prawną pracownikom znajdujących się w sporze z pracodawcą. Nasza Kancelaria pomaga pracownikom uzyskiwać od pracodawców odszkodowania związane z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę, stosowaniem wobec pracownika mobbingu lub dyskryminacji albo wynikające z umów o zakazie konkurencji, a także odprawy pieniężne, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i wiele innych świadczeń, które należą się pracownikom na podstawie przepisów prawa pracy.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego prawnika?

Wyślij nam wiadomość

Skontaktuj się z nami, omówimy szczegóły sprawy!