Radca Prawny a Adwokat, kim są? Czym się różnią?

Radca Prawny a Adwokat, kim są? Czym się różnią?

Poszukując prawnika, często stajemy przed koniecznością wyboru, spośród dostępnych na rynku kancelarii, widząc nazwy: Kancelaria Adwokacka, Kancelaria Radcy Prawnego. Na tym etapie pojawiają się pytania: Radca prawny, a adwokat?  Prawnik, a adwokat? Radca prawny, a prawnik? Radca Prawny, czy adwokat? Kogo wybrać adwokata, czy radcę prawnego? W końcu pojawia się najważniejsze, na które postaram się odpowiedzieć: Czym się różni radca prawny od adwokata?

Kim jest prawnik?

Nim przejdziemy do zagadnienia dotyczącego różnić pomiędzy radcami prawnymi, a adwokatami, postaram się przybliżyć sam proces zostania prawnikiem.

W Polsce studia prawnicze, co do zasady trwają 5 lat i zwieńczone są uzyskaniem tytułu magistra prawa. Kolejno magister prawa, który chce zostać radcą prawnym, adwokatem, komornikiem, sędzią, czy prokuratorem, musi zdać egzamin wstępny na konkretną aplikację prawniczą. Okres trwania zarówno aplikacji radcowskiej, jak i adwokackiej wynosi 3 lata. Po pozytywnym zakończeniu aplikacji (zdaniu wszystkich egzaminów z wynikiem pozytywnym), podchodzi się do egzaminu końcowego zawodowego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku i wpisaniu na odpowiednią listę, otrzymuje się tytuł adwokata, bądź radcy prawnego.

Odpowiadając na pytanie: „kim jest prawnik?” wskazać należy, iż jest to osoba, która ukończyła studia prawnicze z tytułem mgr prawa. Taka osoba nie ma prawa występowania przed sądami w roli profesjonalnego pełnomocnika, którym jest wyłącznie adwokat, bądź radca prawny.

Kim jest Mecenas?

Warto nadmienić, iż określenie „mecenas” jest terminem grzecznościowym. Określa osoby, które mogą występować w sądzie, bądź urzędzie jako profesjonalny pełnomocnik.

Nazywać mecenasem, panią mecenas, czy panem mecenasem możemy zarówno adwokata, jak i radcę prawnego. Osoba, będąca magistrem prawa, zwyczajowo nazywana jest po prostu „prawnikiem”.

Również doradca podatkowy ma prawo do reprezentowania osoby w postępowaniu przed organami administracji publicznej w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Doradca podatkowy jest uprawniony do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych dotyczących powyższych spraw.

Radca Prawny

Jak wskazałam wyżej, radca prawny to osoba, która po uzyskaniu tytułu mgr prawa, przystąpiła do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, ukończyła ją z wynikiem pozytywnym, zdała egzamin zawodowy i została wpisana na listę radców prawnych.

Adwokat

Identycznie jak u radcy prawnego adwokat to osoba, która , która po uzyskaniu tytułu mgr prawa, przystąpiła do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, ukończyła ją z wynikiem pozytywnym, zdała egzamin zawodowy i została wpisana na listę radców adwokatów.

Czym się różni radca prawny od adwokata?

W przeszłości zawody te różniły się dosyć znacznie. W obecnym stanie prawnym mamy do czynienia z dwoma samorządami – radcowskim oraz adwokackim, ale warto nadmienić, że od 1 lipca 2015 r. zarówno adwokaci, jak i radcowie mają takie same kompetencje oraz uprawnienia.

Obecnie, jedyna różnica między adwokatem, a radcą prawnym to możliwość pozostawania radcy prawnego w zatrudnieniu, w oparciu o umowę o pracę. Obrońcą może być tylko radca prawny niezatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Zarówno radca prawny jak i adwokat są zawodami zaufania publicznego, co oznacza, że zawody te stanowią profesje o wysokim znaczeniu społecznym, wymagające odpowiednich kwalifikacji. Ponadto obydwa te zawody przynależą do samorządów, odpowiednio samorządu radcowskiego i samorządu adwokackiego.

Zawody adwokata oraz radcy prawnego regulują różne przepisy. Radca prawny działa na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Ponadto podlega normom zawartym miedzy innymi w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. Adwokat działa na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Ponadto podlega normom zawartym w Kodeksie Etyki Adwokackiej.

Dla klienta nie ma aktualnie żadnej różnicy między adwokatem, a radcą prawnym poza nazwą.

Z punktu widzenia osoby mającej problem prawny oznacza to, iż radca i adwokat nie różnią się niczym oprócz nazwą, oraz przynależnością do 2 różnych samorządów zawodowych.

W praktyce znaczy to, że mając problem prawny możemy skorzystać z usług radcy prawnego, jak i adwokata, gdyż obydwa te zawody mogą reprezentować klientów przed sądem w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych, urzędami itd.

Radcy prawni oraz adwokaci różnią się również koloru żabotu togi. Kolor niebieski oznacza radcę prawnego, a zielony oznacza adwokata.

Podsumowując największe znaczenie ma fakt, że najlepiej zwrócić się do doświadczonej kancelarii, gdzie naszą sprawą zajmie się zespół wykwalifikowanych radców prawnych, bądź adwokatów. Dobry prawnik, adwokat, czy radca prawny dokładnie przeanalizuje stan faktyczny sprawy i znajdzie jak najlepsze rozwiązanie problemu prawnego swojego klienta.

Mamy nadzieję, że udało się przybliżyć Państwu różnice pomiędzy adwokatem, a radcą prawnym.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.