Separacja

Separacja oznacza zawieszenie niektórych skutków wynikających z zawarcia małżeństwa, z jednoczesnym powstaniem skutków jakie powstałyby przy rozwodzie. Małżeństwo na skutek takiego orzeczenia sądu, nie ulega rozwiązaniu. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć kolejnego małżeństwa, ponieważ małżeństwo dalej istnieje. Wiele skutków separacji jest zbliżonych do skutków, które powstałyby przy rozwodzie, np: małżonkowie nie dziedziczą po sobie, wspólność majątkowa między małżonkami ustaje). Ponadto separacja jest odwracalna, w przeciwieństwie do rozwodu.

prawnik, separacja Ostrowiec Świętokrzyski

Przesłanki pozytywne separacji (kiedy sąd orzeknie separację?)

Gdy nastąpił zupełny rozkład pożycia, przy czym nie musi on być trwały (nieodwracalny).

Negatywne przesłanki separacji (kiedy sąd nie orzeknie separacji?)

Jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro tych dzieci albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji pozostawałoby w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

W sytuacji, gdy małżonkowie nie posiadają małoletnich, wspólnych dzieci, sąd na zgodny wniosek stron, może orzec separację, bez wnikliwego badania, czy w danym stanie faktycznym zachodzą pozytywne przesłanki separacyjne.

Małżeństwo pozostające w separacji nie odpowiada wzajemnie za swoje zobowiązania. W razie śmierci jednego z małżonków pozostających w separacji drugi nie dziedziczy po zmarłym małżonku.

Podstawową kwestią odróżniającą separację od rozwodu jest fakt, że rozwód rozwiązuje małżeństwo, a separacja nie. Osoba rozwiedziona może zawrzeć kolejne małżeństwo, osoba pozostająca w separacji nie, ponieważ dalej jest małżonkiem/małżonką.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego prawnika?

Wyślij nam wiadomość

Skontaktuj się z nami, omówimy szczegóły sprawy!

    W czym możemy Ci pomóc

    Pozostałe usługi