Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy

upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe w stosunku do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Klienci często zgłaszają się jednak do naszej Kancelarii z pytaniami:

  • Czy możliwa jest upadłość konsumencka dla osób prowadzących działalność gospodarczą?
  • Czy upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy jest możliwa?
  • Mam długi z działalności gospodarczej, czy upadłość konsumencka dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest możliwa?
  • Czy jednoosobowa działalność gospodarcza/prowadzenie działalności gospodarczej ma wpływ na upadłość konsumencką?

Na te i inne pytania postaramy się Państwu odpowiedzieć w dalszej części artykułu.

Upadłość konsumencka, a działalność gospodarcza

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, upadłość konsumencka, może być orzeczona wobec osób fizycznych. Ponadto ustawa prawo upadłościowe, wyróżnia trzy przypadki, w których upadłość konsumencka wobec byłego przedsiębiorcy jest możliwa:

  1. śmierć przedsiębiorcy;
  2. wyrejestrowanie działalności gospodarczej;
  3. zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej.

UWAGA!! Do ogłoszenia upadłości w tych przypadkach może dojść w ciągu roku od ich zaistnienia, a dłużnik musi być osobą niewypłacalną.

Przedsiębiorcy nieprowadzący działalności gospodarczej podlegają przepisom dotyczącym upadłości konsumenckiej, gdyż od daty zaprzestania prowadzenia działalności są już osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.