Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencką regulują przepisy ustawy Prawo upadłościowe. Zawarte są tam zasady dotyczące ogłaszania upadłości konsumenckiej, zasady umarzania zobowiązań upadłego i skutki ogłoszenia upadłości. Upadłość konsumencka jest powołana w celu pomocy osobą, których dotknęło bankructwo.

Co to jest upadłość konsumencka?    

Upadłość konsumencka to instytucja polegająca na oddłużeniu, osoby która nie jest w stanie regulować wszystkich swoich zobowiązań. Aby zainicjować postępowanie odnośnie ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy złożyć stosowny wniosek do sądu oraz go opłacić w kwocie 30zł.

Żeby Sąd mógł ogłosić upadłość konsumencką Dłużnik musi być niewypłacalny tzn. nie być w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych.

upadłość konsumencka Ostrowiec Świętokrzyski

FAQ

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest częściowe lub całkowite umorzeniu przez sąd zobowiązań konsumenta, z jednoczesnym uregulowaniem jej zobowiązań wobec wierzycieli. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być dla osób niewypłacalnych, skutecznym sposobem wyjścia nawet z największych problemów finansowych.

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna nie prowadzącą działalności gospodarczej, która spełnia warunki określone w prawie upadłościowym takie jak:

– niewypłacalność- konsument musi być niewypłacalny- nie być w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych,

Odpowiadając na pytanie: „Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?” należy zauważyć, że każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia i dokonania dokładnej analizy przez prawników Kancelarii Na powyższe pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nasi prawnicy posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie upadłości konsumenckiej, przez co udzielą odpowiedzi na wszelkie wątpliwości i wyjaśnią kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką, a także jakie warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy spełnić. Nawiązując współpracę z Naszą Kancelarią mogą Państwo skutecznie uwolnić się od ciężaru zadłużenia.

O ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą starać się osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne i nie są w stanie regulować swoich zobowiązań. Osoba taka musi udowodnić, że nie jej stan majątkowy nie ulegnie poprawie. Żeby osoba była uznana za osobę niewypłacalną musi ona udowodnić, że utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Aby rozpocząć postępowanie upadłościowe, niezbędne jest złożenie wniosku do Sądu Rejonowego potwierdzającego niewypłacalność wraz z załącznikami. Wniosek taki podlega opłacie w wysokości 30 zł. Od pierwszego grudnia 2021r. wniosek o ogłoszenie upadłości może być złożony elektronicznie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych w zakładce Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Wniosek, jak również pozostałe dokumenty i pisma w systemie można podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego EPUAP lub podpisu elektronicznego wygenerowanego przez system Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Należy także zauważyć, że po zmianie przepisów obowiązujących od 2020r. zostało ułatwione ogłoszenie upadłości konsumenckiej- poprzez zawężenie przesłanek do ogłoszenia upadłości jedynie do powstania stanu niewypłacalności. Natomiast jeśli dłużnik przyczynił się do wzrostu zadłużenia swoją postawą lub doprowadził do zadłużenia z premedytacją to plan spłaty może zostać rozłożony nawet na 7 lat.

Postępowanie upadłościowe tj. okres od dnia ogłoszenia upadłości do dnia ustalenia planu spłaty wierzycieli nie powinien trwać dłużej niż sześć miesięcy. Jednakże należy mieć na względzie, że postępowanie upadłościowe uzależnione jest od wielu czynników takich jak: obciążenia sądów, od syndyka masy upadłości konsumenckiej, a przede wszystkim z wywiązywania się przez dłużnika z obowiązków nałożonych w toku postępowania. Ponadto po zakończeniu postępowania upadłościowego może zostać ustalony plan spłaty wierzycieli.

W sytuacji gdy sąd stwierdzi, że dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem oraz nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej, może podjąć decyzję o umorzeniu długów i nie ustali planu spłaty wierzycieli. Zasadnicze znaczenie ma tutaj sytuacja życiowa dłużnika tj. przewlekłe choroby, kalectwo czy konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, takie sytuacje, które dłużnikowi uniemożliwiają pracę.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej już od wielu lat. Nasi Prawnicy z skutecznie zakończyli wiele postępowań w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Dlatego warto skorzystać z pomocy Naszej Kancelarii, która specjalizuje się w upadłościach konsumenckich. Należy podkreślić, że każda sprawa jest indywidualna i sposób jej prowadzenia zależy od sytuacji konkretnego klienta. Korzystając z doświadczenia prawników dużo łatwiej będzie skutecznie zrestrukturyzować swoje długi, doprowadzić do ich umorzenia lub rozłożenia na raty i w efekcie pozbyć się całego ciężaru związanego z zadłużeniem.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego prawnika?

Wyślij nam wiadomość

Skontaktuj się z nami, omówimy szczegóły sprawy!

    W czym możemy Ci pomóc

    Pozostałe usługi