Windykacja

Co to jest windykacja?

Windykacja może polegać na pomocy zarówno dla wierzycieli jak i dłużników. Pomoc prawna w zakresie windykacji obejmuje zarówno dochodzenie należności za niezapłacone długi jak również przeciwdziałanie nieuczciwym wierzycielom oraz firmom windykacyjnym.

Proces ściągania należności dotyczy pełnej procedury windykacyjnej począwszy od pisemnego wezwania ( windykacja polubowna), poprzez uzyskanie nakazu zapłaty (windykacja sądowa), skończywszy na egzekucji komorniczej ( windykacja komornicza).

Natomiast osoby poszkodowane przez firmy windykacyjne mogą liczyć na pomoc Prawników Naszej Kancelarii w uniknięciu spłacania przedawnionych lub nienależnych długów. Dla osób zadłużonych oferta obejmuje reprezentację oraz wsparcie prawne w zakresie upadłości konsumenckiej.

Skuteczna windykacja należności polega na minimalizowaniu czasu ich dochodzenia. Ze względu na przewlekłość postępowania sądowego, nie ograniczamy się wyłącznie do windykacji sądowej

windykacja Ostrowiec Świętokrzyski

Jak odzyskać dług od osoby prywatnej?

Prawnicy Naszej Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie związane z odzyskiwaniem należności zarówno od osób prywatnych jak i firm, które pozwalają na zminimalizowanie czasu niezbędnego do dochodzenia należności, na zmaksymalizowanie skuteczność prowadzonych działań windykacyjnych.

Radcowie Prawni Naszej Kancelarii mają duże doświadczenie i sukcesy na polu skutecznej windykacji należności. Nasza działalność w tym zakresie nie ogranicza się do windykacji sądowej, zamiast tego staramy się działać w sposób kompleksowy, ukierunkowany na skłonienie dłużnika do zaspokojenia roszczenia. Nasze działania można podzielić na kilka etapów pierwszej kolejności Prawnicy Naszej Kancelarii podejmują windykację przedsądową polegającą na monitorowaniu spełnianiu bieżących zobowiązań przez dłużnika, badaniu przesłanki do zgłoszenia wniosku o upadłość dłużnika, przesyłaniu monitów do dłużnika wzywające go do spłaty należności. Ponadto podejmujemy się badaniu stanu majątku dłużnika, w celu zapobieżenia czynnościom mającym na celu pokrzywdzenie wierzycieli, włącznie ze składaniem do sądu skargi pauliańskiej.

W celu przeprowadzenia skutecznych działań windykacyjnych Kancelaria służy pomocą w szczególności w zakresie: sporządzania monitów windykacyjnych i wezwań do zapłaty, sporządzania pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym, prowadzenia postępowania klauzulowego przy postępowaniu egzekucyjnym, przeprowadzenia czynności zmierzających do wyjawienia majątku dłużnika. W celu przeprowadzenia sprawnej egzekucji wierzytelności naszych klientów prowadzimy stałą współpracę z licznymi kancelariami komorniczymi, co pozwala na weryfikację ich efektywności i skrócenie czasu koniecznego do rzeczywistego zaspokojenia wierzytelności naszych klientów.

Radcowie Prawni Naszej Kancelarii pomagają dochodzić należności w szczególności z niezapłaconych faktur VAT, pożyczek, zobowiązań cywilnoprawnych, zobowiązań pracowniczych a także prowadzą bieżące doradztwo prawne w tym zakresie.

Firmy windykacyjne

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie problemu związanego z windykacją należności przez wyspecjalizowane Fundusze Sekurytyzacyjne. Często zdarza się, że firmy te nabywają wierzytelności których dłużnik nie musi z różnych powodów spłacać. Pomoc Prawników Naszej Kancelarii obejmuje analizę sprawy oraz przedstawienie możliwych rozwiązań zmierzających do uniknięcia płacenia przedawnionego lub nienależnego zobowiązania.

W sytuacji gdy Państwo otrzymaliście wezwanie do zapłaty z firmy windykacyjnej o dziwnie brzmiącej nazwie i nie wiecie jak się zachować, czy płacić dług czy nie, Nasza Kancelaria jest gotowa udzielić wyczerpującej porady prawnej.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego prawnika?

Wyślij nam wiadomość

Skontaktuj się z nami, omówimy szczegóły sprawy!

    W czym możemy Ci pomóc

    Pozostałe usługi