Władza rodzicielska

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

O pozbawieniu lub ograniczeniu opieki rodzicielskiej decyduje sąd, kierując się określonymi przesłankami.

Postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej wszczyna wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, a nie jak wielu klientów błędnie wskazuje-pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Postępowanie to, jest postępowaniem nieprocesowym. Przywrócenie władzy rodzicielskiej również możliwe jest w drodze wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej.  Ponadto czasami wystarczające może być ograniczenie lub częściowe zawieszenie władzy rodzicielskiej.

władza rodzicielska Ostrowiec Świętokrzyski

Przesłankami pozbawienia władzy rodzicielskiej są:

  • rażące zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich (np. niepłacenie alimentów)
  • nadużywanie władzy rodzicielskiej (np. stosowanie przemocy wobec dziecka, alienacja rodzicielska)
  • niewykonywanie władzy rodzicielskiej z powodu trwałej przeszkody (np. pobyt w więzieniu)

Podkreślenia wymaga fakt, iż rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej dalej ma obowiązek płacenia alimentów i utrzymywania kontaktów z dzieckiem (chyba, że sąd mając na uwadze dobro dziecka zakaże kontaktów z małoletnim). Ponadto rodzic nie posiadający praw rodzicielskich nie ma prawa decydować o istotnych sprawach dotyczących dziecka np. miejsce zamieszkania.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Postępowanie w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej wszczyna wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Podobnie jak w przypadku sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej, tak i w tym przypadku muszą zaistnieć określone przesłanki. Przesłanką ograniczenia władzy rodzicielskiej jest dobro dziecka np. zachowanie rodzica zagrażać może zdrowiu dziecka, brak porozumienia między rodzicami co do sposobu wychowywania dziecka po rozstaniu rodziców. Ograniczenie władzy rodzicielskiej najczęściej dotyczy prawa do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka takich jak wybór szkoły, sposób leczenia, miejsce pobytu. Oznacza to, że decyzje te rodzice muszą podejmować wspólnie.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego prawnika?

Wyślij nam wiadomość

Skontaktuj się z nami, omówimy szczegóły sprawy!

    W czym możemy Ci pomóc

    Pozostałe usługi