Kontakty z dzieckiem

Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest prawem i obowiązkiem rodziców. Prawo to, jest niezależne od władzy rodzicielskiej.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Istnieje wiele sposobów na uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Jednym z nich jest złożenie wniosku do sądu, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, co inicjuje postępowanie sądowe w ich przedmiocie. Warto pamiętać, że mamy również możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie kontaktów, co może ochronić nas przed utrudnianiem kontaktów z dziećmi przez drugą stronę przez czas trwania postępowania. Podkreślenia wymaga fakt, iż rodzic ma zarówno prawo do widzenia z dzieckiem, jak i utrzymywania kontaktu pomiędzy spotkaniami, za pośrednictwem telefonu, komunikatora itd.

kontakty z dzieckiem Ostrowiec Świętokrzyski

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Każdy z rodziców ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Prawo to oczywiście zawiera w sobie prawo do widzenia z dzieckiem.

Forma i częstotliwość kontaktów z dzieckiem zależna jest od wielu czynników m.in. stanu zdrowia, stopnia rozwoju dziecka, wieku dziecka.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów można złożyć, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że drugi rodzic będzie utrudniać wykonywanie kontaktów z dzieckiem i stosować np. alienację rodzicielską. We wniosku należy dokładnie wskazać, w jaki sposób mają odbywać się kontakty. W praktyce często zdarzają się sprawy, gdzie Kancelaria musi powziąć odpowiednie środki mające na celu zapobieżenie/zminimalizowanie sytuacji, gdy drugi rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego prawnika?

Wyślij nam wiadomość

Skontaktuj się z nami, omówimy szczegóły sprawy!

    W czym możemy Ci pomóc

    Pozostałe usługi