Rozwód

Rozwód/Sprawy rozwodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim         


Rozwód to nic innego jak rozwiązanie małżeństwa przez sąd. W odróżnieniu od separacji, po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, małżeństwo przestaje istnieć.

Rozwód z orzeczeniem o winie, a rozwód bez orzekania o winie, co wybrać?

Pozytywne przesłanki rozwodu (kiedy sąd może orzec rozwód?)

Rozwód może zostać orzeczony, jeżeli nastąpił zupełny i trwały (nieodwracalny) rozkład pożycia. Postępowanie rozwodowe wszczyna pozew o rozwód, nie jak błędnie się czasem wskazuje-wniosek o rozwód. Możemy żądać rozwodu zarówno z orzeczeniem o winie, jak i bez orzekania o winie, uznanie obojga małżonków za winnych rozkładu pożycia małżeńskiego, bądź orzeczenie, że żadne z małżonków nie ponosi winy. Prawnik w sprawie rozwodowej, zarówno adwokat jak i radca prawny, powinien odznaczać się wysokim poziomem empatii, co oferujemy w naszej kancelarii prawa rodzinnego.

rozwody, prawnik Ostrowiec Świętokrzyski

Negatywne przesłanki rozwodu (kiedy sąd nie może orzec rozwodu?)

 1. gdyby wskutek orzeczenia rozwodu miało ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków;
 2. jeżeli z innych względów niż dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
 3. jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że:
  • drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo
  • odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Małżonkowie po rozwodzie nie odpowiadają za powstałe po rozwodzie zobowiązania, nie należą też do kręgu spadkobierców po sobie.

Zarówno adwokat, jak i radca prawny mają prawo reprezentacji strony przed sądem przy rozwodzie.

Rozwód, czy separacja?

Ostateczna decyzja należy do Klienta Kancelarii jednakże często bywa tak, że separacja nie realizuje zakładanego przez Stronę celu naprawy małżeństwa i kolokwialnie mówiąc „potrząśnięcia” współmałżonkiem i kończymy na sali sądowej po raz drugi, tylko już na rozprawie rozwodowej.

FAQ

Postępowanie w sprawie o rozwód wszczyna pozew o rozwód. Często pozew o rozwód bywa błędnie wskazywany jako „wniosek o rozwód”, co jest błędnym nazewnictwem.

Szybki rozwód jest bardzo dobrym sposobem na zakończenie małżeństwa, jednakże małżonkowie muszą zawrzeć porozumienie co do wszystkich ważnych kwestii związanych z rozwodem jak np. opieka nad dziećmi. Najlepiej w tej sytuacji zwrócić się do profesjonalnego adwokata, czy radcy prawnego, który pomoże uzyskać szybki i pozytywny wynik.

Pozew rozwodowy składa się z dwóch części: 1. petitum, 2.uzasadnienie. W petitum wskazujemy czego żądamy, a w uzasadnieniu wskazujemy argumenty uzasadniające nasze żądania.

Pozew o rozwód składamy do Sądu Okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeśli żaden z małżonków nie mieszka w tym okręgu właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej.

Czas trwania postępowania rozwodowego, zależy od naszych żądań. Żądanie rozwodu z orzeczeniem o winie zawsze będzie trwało dłużej niż rozwód bez orzeczenia o winie. Postępowanie, w zależności od naszych żądań może trwać od kilku miesięcy, do kilku lat.

Opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. Jeżeli w postępowaniu rozwodowym chcemy dokonać również podziału majątku, jest to dodatkowy koszt w wysokości 300 zł, bądź 1000 zł, w zależności czy kwestia podziału majątku jest kwestią sporną.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego prawnika?

Wyślij nam wiadomość

Skontaktuj się z nami, omówimy szczegóły sprawy!

  W czym możemy Ci pomóc

  Pozostałe usługi